มุมต่ำและมุมยืน

106,829 TOTAL VIEW

86,892 UNIQUE VIEW

Oct 9, 2020 DATE

Rating Album

4.12

Average Rating

5 star
2,938
4 star
551
3 star
511
2 star
812
1 star
69
ช่างภาพ :

PHUSIT HIRUNSOUNTHON

นางแบบ :

นารีรัตน์ วงษ์ฉาย

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 14 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 14 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 14 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 14 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 14 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 14 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
FUJIFILM GFX 50S / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้