ชำเรืองมองหา

137,585 TOTAL VIEW

115,915 UNIQUE VIEW

Oct 1, 2020 DATE

Rating Album

4.08

Average Rating

5 star
3,235
4 star
725
3 star
640
2 star
969
1 star
57
ช่างภาพ :

PHUSIT HIRUNSOUNTHON

นางแบบ :

นารีรัตน์ วงษ์ฉาย

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

FUJIFILM X-E3 / Speed 1/104.99999999999999 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/104.99999999999999 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/104.99999999999999 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/90 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/90 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/50 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/50 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/50 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/50 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/80 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/80 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/50 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/50 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/50 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
FUJIFILM X-E3 / Speed 1/50 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้