สวยใสผิวชมพู

40,461 TOTAL VIEW

29,595 UNIQUE VIEW

Sep 23, 2020 DATE

Rating Album

4.21

Average Rating

5 star
1,399
4 star
239
3 star
209
2 star
349
1 star
20
ช่างภาพ :

lom grapher

นางแบบ :

ขวัญใจ สายหยุด

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D850 / Speed 1/200 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 74,800
Rating : 4.30
Oct 26, 2020 00:00
Album Views : 52,231
Rating : 4.24
Oct 27, 2020 00:00
Album Views : 47,484
Rating : 4.33
Oct 26, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 22,774
Rating : 4.25
Sep 26, 2020 00:00
Album Views : 79,696
Rating : 5.43
Oct 01, 2020 00:00
Album Views : 54,521
Rating : 4.17
Sep 18, 2020 00:00