อารมณ์สีเทา

30,724 TOTAL VIEW

27,663 UNIQUE VIEW

Aug 29, 2020 DATE

Rating Album

4.24

Average Rating

5 star
910
4 star
179
3 star
124
2 star
204
1 star
15
นางแบบ :

Tharinton Donmuensri

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/50 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/50 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/80 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/50 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 74,347
Rating : 4.30
Oct 26, 2020 00:00
Album Views : 51,851
Rating : 4.24
Oct 27, 2020 00:00
Album Views : 47,132
Rating : 4.34
Oct 26, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 20,620
Rating : 4.30
Sep 29, 2020 00:00
Album Views : 37,670
Rating : 4.14
Sep 19, 2020 00:00
Album Views : 30,137
Rating : 4.22
Sep 19, 2020 00:00
Album Views : 167,028
Rating : 4.15
Sep 02, 2020 00:00