ล้านนาริมผา เขาระเบิด จังหวัดชลบุรี

3,816 TOTAL VIEW

3,534 UNIQUE VIEW

Aug 22, 2020 DATE

Rating Album

4.30

Average Rating

5 star
114
4 star
24
3 star
11
2 star
19
1 star
4
ช่างภาพ :

Aphichart keawkanma

นางแบบ :

Pookii Kunnikah

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D810 / Speed 1/2000 sec. / F 4 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/1250 sec. / F 3.2 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/1600 sec. / F 3.5 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/2500 sec. / F 3.5 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/2500 sec. / F 3.5 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/1600 sec. / F 4 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/1600 sec. / F 4 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/2000 sec. / F 2 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/2000 sec. / F 2 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D810 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 74,032
Rating : 4.30
Oct 26, 2020 00:00
Album Views : 51,530
Rating : 4.24
Oct 27, 2020 00:00
Album Views : 46,817
Rating : 4.34
Oct 26, 2020 00:00