หาดแม่รำพึง(ระยอง)

8,042 TOTAL VIEW

7,402 UNIQUE VIEW

Aug 20, 2020 DATE

Rating Album

4.22

Average Rating

5 star
255
4 star
57
3 star
44
2 star
53
1 star
4
ช่างภาพ :

Boonna Nawasri

นางแบบ :

อารีรัตน์ สนองผัน

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 74,361
Rating : 4.30
Oct 26, 2020 00:00
Album Views : 51,868
Rating : 4.24
Oct 27, 2020 00:00
Album Views : 47,148
Rating : 4.34
Oct 26, 2020 00:00