ขาวๆเล็กๆ

60,623 TOTAL VIEW

51,630 UNIQUE VIEW

Aug 19, 2020 DATE

Rating Album

4.19

Average Rating

5 star
2,339
4 star
450
3 star
338
2 star
580
1 star
37
นางแบบ :

Punrada Ratchahiranpokin

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 74,153
Rating : 4.30
Oct 26, 2020 00:00
Album Views : 51,647
Rating : 4.24
Oct 27, 2020 00:00
Album Views : 46,938
Rating : 4.34
Oct 26, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 30,920
Rating : 4.23
Sep 07, 2020 00:00
Album Views : 19,912
Rating : 4.18
Sep 15, 2020 00:00
Album Views : 25,420
Rating : 4.32
Oct 03, 2020 00:00
Album Views : 20,802
Rating : 4.17
Sep 16, 2020 00:00