คิดในใจ

20,963 TOTAL VIEW

15,547 UNIQUE VIEW

Aug 13, 2020 DATE

Rating Album

4.31

Average Rating

5 star
644
4 star
110
3 star
85
2 star
126
1 star
4
นางแบบ :

Promporn Kanarat

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/400 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/640 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/400 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/640 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/400 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/400 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/400 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 74,198
Rating : 4.30
Oct 26, 2020 00:00
Album Views : 51,705
Rating : 4.24
Oct 27, 2020 00:00
Album Views : 47,007
Rating : 4.34
Oct 26, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 22,757
Rating : 4.25
Sep 26, 2020 00:00
Album Views : 79,639
Rating : 5.43
Oct 01, 2020 00:00
Album Views : 54,470
Rating : 4.17
Sep 18, 2020 00:00