เจน ถอดหมดถ้าสดชื่น

81,739 TOTAL VIEW

59,551 UNIQUE VIEW

Aug 7, 2020 DATE

Rating Album

4.19

Average Rating

5 star
2,610
4 star
546
3 star
385
2 star
634
1 star
51
นางแบบ :

Jane Fujita

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

FUJIFILM X-T2 / Speed 1/200 sec. / F 1.2 / EV +0.33 / ISO 200 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/250 sec. / F 1.2 / EV +0.33 / ISO 200 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/250 sec. / F 1.2 / EV +0.33 / ISO 200 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/250 sec. / F 1.6 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/400 sec. / F 1.6 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/320 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/320 sec. / F 1.6 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/4000 sec. / F 1.6 / EV +0.33 / ISO 400 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/2500 sec. / F 1.6 / EV +0.33 / ISO 320 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
FUJIFILM X-T2 / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้