สวรรค์บ้านทุ่ง(ดงตาลปทุมธานี)

2,557 TOTAL VIEW

2,303 UNIQUE VIEW

Aug 2, 2020 DATE

Rating Album

4.12

Average Rating

5 star
70
4 star
14
3 star
10
2 star
16
1 star
5
ช่างภาพ :

Boonna Nawasri

นางแบบ :

โชติกา โฆษิตพัฒนพรชัย

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 74,403
Rating : 4.30
Oct 26, 2020 00:00
Album Views : 51,910
Rating : 4.24
Oct 27, 2020 00:00
Album Views : 47,195
Rating : 4.34
Oct 26, 2020 00:00