สายฝน

127,897 TOTAL VIEW

92,141 UNIQUE VIEW

Jul 30, 2020 DATE

Rating Album

4.17

Average Rating

5 star
3,756
4 star
738
3 star
553
2 star
977
1 star
74
ช่างภาพ :

Wanchana Upamano

นางแบบ :

Pennapa Udomsin

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 6.3 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้