ฉั น คื อ ฉั น

80,109 TOTAL VIEW

59,005 UNIQUE VIEW

Jul 7, 2020 DATE

Rating Album

4.17

Average Rating

5 star
2,524
4 star
456
3 star
395
2 star
670
1 star
43
ช่างภาพ :

lom grapher

นางแบบ :

ขวัญใจ สายหยุด

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/100 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 174,834
Rating : 4.11
Jul 10, 2020 00:00
Album Views : 103,160
Rating : 14.84
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 100,659
Rating : 4.14
Jul 29, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้