มอมแมม

89,812 TOTAL VIEW

67,610 UNIQUE VIEW

Jul 3, 2020 DATE

Rating Album

4.23

Average Rating

5 star
2,934
4 star
563
3 star
415
2 star
670
1 star
38
นางแบบ :

Sopha Jandeenork

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 174,775
Rating : 4.11
Jul 10, 2020 00:00
Album Views : 103,124
Rating : 14.85
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 100,607
Rating : 4.14
Jul 29, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้