กระจกสะท้อน

16,785 TOTAL VIEW

12,843 UNIQUE VIEW

Jun 27, 2020 DATE

Rating Album

4.20

Average Rating

5 star
443
4 star
104
3 star
60
2 star
109
1 star
7
นางแบบ :

Thanamon Surachetpong

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 120,157
Rating : 13.86
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 131,963
Rating : 4.21
Jul 24, 2020 00:00
Album Views : 122,217
Rating : 4.13
Jul 29, 2020 00:00
Album Views : 94,015
Rating : 4.23
Jul 30, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้