อ่างเก็บน้ำบางพระ(ชลบุรี)

3,940 TOTAL VIEW

3,641 UNIQUE VIEW

Jun 22, 2020 DATE

Rating Album

4.08

Average Rating

5 star
105
4 star
19
3 star
15
2 star
33
1 star
4
ช่างภาพ :

Boonna Nawasri

นางแบบ :

โชติกา โฆษิตพัฒนพรชัย

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 29,174
Rating : 4.18
Sep 20, 2020 00:00
Album Views : 22,465
Rating : 4.18
Sep 19, 2020 00:00
Album Views : 18,355
Rating : 4.26
Sep 19, 2020 00:00