แก้วน้ำ

29,482 TOTAL VIEW

22,698 UNIQUE VIEW

Jun 21, 2020 DATE

Rating Album

4.23

Average Rating

5 star
903
4 star
195
3 star
115
2 star
208
1 star
14
นางแบบ :

Sopha Jandeenork

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 320 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 250 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D600 / Speed 1/125 sec. / F 2.5 / EV -1.3333333333333333 / ISO 400 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้