สีชมพูดูสบายตา

30,177 TOTAL VIEW

26,128 UNIQUE VIEW

Jun 14, 2020 DATE

Rating Album

4.22

Average Rating

5 star
1,182
4 star
231
3 star
147
2 star
288
1 star
21
นางแบบ :

Wannisa Wongngam

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1600 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 120,098
Rating : 13.86
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 131,759
Rating : 4.21
Jul 24, 2020 00:00
Album Views : 122,130
Rating : 4.13
Jul 29, 2020 00:00
Album Views : 93,872
Rating : 4.23
Jul 30, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 18,736
Rating : 4.21
Jun 19, 2020 00:00
Album Views : 25,488
Rating : 4.24
Jun 13, 2020 00:00
Album Views : 37,909
Rating : 4.11
Jun 17, 2020 00:00