ฺBlack

17,274 TOTAL VIEW

15,056 UNIQUE VIEW

Jun 6, 2020 DATE

Rating Album

4.15

Average Rating

5 star
531
4 star
121
3 star
100
2 star
132
1 star
12
ช่างภาพ :

Chokechai Harinvorarob

นางแบบ :

Sopha Jandeenork

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน