อ้างว้าง

108,656 TOTAL VIEW

78,105 UNIQUE VIEW

Jun 5, 2020 DATE

Rating Album

4.19

Average Rating

5 star
2,813
4 star
554
3 star
407
2 star
716
1 star
35
นางแบบ :

Sopha Jandeenork

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 9 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV 0 / ISO 80 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้