เ ชื้ อ เ ชิ ญ

15,428 TOTAL VIEW

12,081 UNIQUE VIEW

Jun 1, 2020 DATE

Rating Album

4.11

Average Rating

5 star
389
4 star
106
3 star
72
2 star
107
1 star
8
ช่างภาพ :

lom grapher

นางแบบ :

Jinnicha Rattanasaiyai

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D850 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 142,874
Rating : 4.20
Jul 24, 2020 00:00
Album Views : 124,565
Rating : 13.68
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 126,934
Rating : 4.12
Jul 29, 2020 00:00
Album Views : 102,173
Rating : 4.22
Jul 30, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้