นาบัว

5,742 TOTAL VIEW

5,322 UNIQUE VIEW

May 23, 2020 DATE

Rating Album

4.29

Average Rating

5 star
194
4 star
43
3 star
19
2 star
40
1 star
3
ช่างภาพ :

Boonna Nawasri

นางแบบ :

A-ngoon Khamchana

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 50 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 174,834
Rating : 4.11
Jul 10, 2020 00:00
Album Views : 103,162
Rating : 14.84
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 100,662
Rating : 4.14
Jul 29, 2020 00:00