ส ว ย สังหาร

13,375 TOTAL VIEW

11,553 UNIQUE VIEW

May 21, 2020 DATE

Rating Album

4.20

Average Rating

5 star
384
4 star
81
3 star
57
2 star
91
1 star
7
ช่างภาพ :

lom grapher

นางแบบ :

Jinnicha Rattanasaiyai

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/125 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON D850 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 174,859
Rating : 4.11
Jul 10, 2020 00:00
Album Views : 103,183
Rating : 14.84
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 100,681
Rating : 4.14
Jul 29, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้