ที่ระเบียง

22,231 TOTAL VIEW

19,691 UNIQUE VIEW

May 17, 2020 DATE

Rating Album

4.09

Average Rating

5 star
648
4 star
181
3 star
111
2 star
177
1 star
26
ช่างภาพ :

Thanit Khanguan

นางแบบ :

ตรีฉัตร สวัสดี

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV +1.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV +1.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV +0.3333333333333333 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV +0.3333333333333333 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV +0.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV +1.3333333333333333 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/200 sec. / F 4 / EV +1.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV +1.3333333333333333 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV +0.3333333333333333 / ISO 80 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV +1.3333333333333333 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV +1.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/500 sec. / F 4 / EV +1.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV +1.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 4 / EV +0.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
NIKON D850 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV +0.3333333333333333 / ISO 200 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน