น้ำตาลเหลือง

38,053 TOTAL VIEW

33,645 UNIQUE VIEW

May 16, 2020 DATE

Rating Album

4.14

Average Rating

5 star
1,236
4 star
303
3 star
204
2 star
326
1 star
29
นางแบบ :

Sugar Preeyaporn

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน