อูมมามิเชิ๊ตขาว

84,590 TOTAL VIEW

70,279 UNIQUE VIEW

May 16, 2020 DATE

Rating Album

4.18

Average Rating

5 star
2,804
4 star
607
3 star
434
2 star
705
1 star
48
นางแบบ :

Soraya Upaiprom

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1600 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1600 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/1600 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้