กินขนมกันมั้ย

177,322 TOTAL VIEW

154,373 UNIQUE VIEW

May 6, 2020 DATE

Rating Album

4.12

Average Rating

5 star
4,210
4 star
951
3 star
815
2 star
1,274
1 star
86
ช่างภาพ :

Ryusuke Ratanapanee

นางแบบ :

Lay Sukanya

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/100 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/80 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/60 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/60 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้