แดดส่องเธอ

11,335 TOTAL VIEW

10,099 UNIQUE VIEW

May 4, 2020 DATE

Rating Album

4.25

Average Rating

5 star
310
4 star
81
3 star
45
2 star
67
1 star
2
ช่างภาพ :

Thanet Phanalikool

นางแบบ :

อรอรียา โหมดทอง

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/250 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/400 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้