เธอชื่ออาย

102,410 TOTAL VIEW

67,087 UNIQUE VIEW

Apr 12, 2020 DATE

Rating Album

4.16

Average Rating

5 star
2,675
4 star
579
3 star
438
2 star
691
1 star
49
นางแบบ :

Alissara Lorcharoen

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/180 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้