พลังแห่งแสง

56,200 TOTAL VIEW

43,616 UNIQUE VIEW

Apr 10, 2020 DATE

Rating Album

4.11

Average Rating

5 star
1,414
4 star
345
3 star
258
2 star
396
1 star
31
นางแบบ :

กรรณิการ์ กระต่ายทอง

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้