เล่นแป้ง

64,645 TOTAL VIEW

48,290 UNIQUE VIEW

Apr 9, 2020 DATE

Rating Album

4.15

Average Rating

5 star
1,472
4 star
305
3 star
269
2 star
380
1 star
27
นางแบบ :

กรรณิการ์ กระต่ายทอง

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้