วิตามิน Sea

13,629 TOTAL VIEW

10,224 UNIQUE VIEW

Apr 7, 2020 DATE

Rating Album

4.28

Average Rating

5 star
349
4 star
80
3 star
54
2 star
64
1 star
5
ช่างภาพ :

Boonna Nawasri

นางแบบ :

อารีรัตน์ สนองผัน

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 29,358
Rating : 4.17
Sep 20, 2020 00:00
Album Views : 22,600
Rating : 4.17
Sep 19, 2020 00:00
Album Views : 18,444
Rating : 4.26
Sep 19, 2020 00:00