"กักตัว"

126,582 TOTAL VIEW

72,241 UNIQUE VIEW

Apr 4, 2020 DATE

Rating Album

4.26

Average Rating

5 star
3,059
4 star
480
3 star
372
2 star
677
1 star
45
ช่างภาพ :

Nuttapong Bangnimnoi

นางแบบ :

Phattaraporn Khondi

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/800 sec. / F 3.2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/800 sec. / F 3.2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/640 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/3200 sec. / F 3.2 / EV -1 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV +1 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/400 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 800 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/8000 sec. / F 2.8 / EV -1.3333333333333333 / ISO 800 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/4000 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 3.2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 5.6 / EV -0.6666666666666666 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1000 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/800 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/320 sec. / F 5.6 / EV -1.6666666666666667 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/800 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 320 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -1 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/200 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/200 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้