กินรี นางในวรรณคดี

95,189 TOTAL VIEW

64,986 UNIQUE VIEW

Mar 22, 2020 DATE

Rating Album

4.15

Average Rating

5 star
2,411
4 star
476
3 star
382
2 star
651
1 star
43
นางแบบ :

อรไท ชาดำ

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M3 / Speed 1/3200 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/3200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/400 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/400 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/640 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/640 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/640 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้