สวนรถไฟ

6,616 TOTAL VIEW

5,449 UNIQUE VIEW

Mar 17, 2020 DATE

Rating Album

4.24

Average Rating

5 star
166
4 star
35
3 star
34
2 star
27
1 star
5
ช่างภาพ :

Thotsapon Chotthitaporn

นางแบบ :

Prawpitsa Sutthanakan

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M3 / Speed 1/250 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/1000 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/1000 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/500 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/1000 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/1250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/500 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/1250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/125 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/250 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/1000 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/500 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้