ปึกเตียน

19,711 TOTAL VIEW

15,385 UNIQUE VIEW

Mar 16, 2020 DATE

Rating Album

4.20

Average Rating

5 star
532
4 star
99
3 star
93
2 star
125
1 star
6
ช่างภาพ :

Viroj Supornpradit

นางแบบ :

Tharinton Donmuensri

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON Z 6 / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/4000 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/4000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/4000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/8000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/8000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้