โคโรน่า

16,078 TOTAL VIEW

13,146 UNIQUE VIEW

Feb 3, 2020 DATE

Rating Album

4.12

Average Rating

5 star
296
4 star
65
3 star
51
2 star
85
1 star
6
นางแบบ :

กรรณิการ์ กระต่ายทอง

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 64 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/3200 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/3200 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/3200 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 175,033
Rating : 4.11
Jul 10, 2020 00:00
Album Views : 103,329
Rating : 14.83
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 100,857
Rating : 4.14
Jul 29, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้