A T H L E T E

98,363 TOTAL VIEW

51,669 UNIQUE VIEW

Feb 3, 2020 DATE

Rating Album

4.15

Average Rating

5 star
1,588
4 star
301
3 star
256
2 star
420
1 star
29
ช่างภาพ :

Kaona Nilavajara

นางแบบ :

Polina Via

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark IV / Speed 1/125 sec. / F 11 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 29,179
Rating : 4.18
Sep 20, 2020 00:00
Album Views : 22,469
Rating : 4.18
Sep 19, 2020 00:00
Album Views : 18,358
Rating : 4.26
Sep 19, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้