รอคอย

33,701 TOTAL VIEW

26,157 UNIQUE VIEW

Jan 30, 2020 DATE

Rating Album

4.08

Average Rating

5 star
689
4 star
174
3 star
136
2 star
221
1 star
18
นางแบบ :

พราวรวี กดนอก

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 16,105
Rating : 4.32
Sep 29, 2020 00:00
Album Views : 32,613
Rating : 4.14
Sep 19, 2020 00:00
Album Views : 27,461
Rating : 4.22
Sep 19, 2020 00:00
Album Views : 156,688
Rating : 4.16
Sep 02, 2020 00:00