รอคอย

33,214 TOTAL VIEW

25,752 UNIQUE VIEW

Jan 30, 2020 DATE

Rating Album

4.08

Average Rating

5 star
676
4 star
170
3 star
135
2 star
216
1 star
17
นางแบบ :

พราวรวี กดนอก

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 124,483
Rating : 13.69
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 142,664
Rating : 4.20
Jul 24, 2020 00:00
Album Views : 126,853
Rating : 4.12
Jul 29, 2020 00:00
Album Views : 101,998
Rating : 4.22
Jul 30, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 22,413
Rating : 4.23
Jun 23, 2020 00:00
Album Views : 44,756
Rating : 4.10
Jun 04, 2020 00:00
Album Views : 57,722
Rating : 4.11
Jun 11, 2020 00:00
Album Views : 96,688
Rating : 4.16
Jun 13, 2020 00:00