ห้องสมุด

35,308 TOTAL VIEW

22,222 UNIQUE VIEW

Jan 16, 2020 DATE

Rating Album

4.23

Average Rating

5 star
802
4 star
154
3 star
100
2 star
184
1 star
18
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Waramporn Dolly

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน