สายรุ้ง

60,514 TOTAL VIEW

43,721 UNIQUE VIEW

Jan 16, 2020 DATE

Rating Album

4.10

Average Rating

5 star
1,516
4 star
362
3 star
275
2 star
436
1 star
33
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Thanchanok Jirekpreedamit

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 5.6 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 5.6 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 5.6 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 5.6 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้