์NetFuck

70,213 TOTAL VIEW

46,038 UNIQUE VIEW

Jan 14, 2020 DATE

Rating Album

4.20

Average Rating

5 star
1,648
4 star
319
3 star
223
2 star
416
1 star
29
ช่างภาพ :

Warawut Songkhun

นางแบบ :

Alissara Lorcharoen

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D / Speed 1/800 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/800 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/800 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/800 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 69,808
Rating : 4.12
Apr 10, 2020 00:00
Album Views : 14,793
Rating : 4.28
May 01, 2020 00:00
Album Views : 44,896
Rating : 4.16
Apr 16, 2020 00:00