ลองแสง

38,200 TOTAL VIEW

27,141 UNIQUE VIEW

Jan 11, 2020 DATE

Rating Album

4.24

Average Rating

5 star
810
4 star
174
3 star
136
2 star
190
1 star
10
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Jitnapapron Boodngam

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/60 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/60 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/40 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/40 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/40 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้