ลายแสง

29,911 TOTAL VIEW

22,419 UNIQUE VIEW

Jan 6, 2020 DATE

Rating Album

4.14

Average Rating

5 star
554
4 star
136
3 star
113
2 star
137
1 star
10
ช่างภาพ :

Ekphan Siriphan

นางแบบ :

Watsmiin YS

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/400 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/250 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/250 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/80 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS R / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 24,056
Rating : 4.16
Aug 31, 2020 00:00
Album Views : 38,586
Rating : 4.19
Aug 26, 2020 00:00
Album Views : 20,827
Rating : 4.24
Aug 28, 2020 00:00