ฺBeauty in Tunnel

59,366 TOTAL VIEW

37,312 UNIQUE VIEW

Jan 5, 2020 DATE

Rating Album

4.13

Average Rating

5 star
1,205
4 star
243
3 star
179
2 star
326
1 star
33
ช่างภาพ :

Sarayut Wimolsong

นางแบบ :

ณิฐชานันท์ ประภาศิริลักษณ์

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1600 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/3200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/3200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/800 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/320 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/640 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/320 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้