พลอยใส

23,453 TOTAL VIEW

14,939 UNIQUE VIEW

Jan 4, 2020 DATE

Rating Album

4.14

Average Rating

5 star
505
4 star
124
3 star
80
2 star
137
1 star
12
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

วราภรณ์ ศรีจำปา

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/800 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2000 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2000 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1600 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1600 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/400 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้