เสื้อกล้าม

49,979 TOTAL VIEW

29,044 UNIQUE VIEW

Jan 2, 2020 DATE

Rating Album

4.23

Average Rating

5 star
861
4 star
181
3 star
132
2 star
184
1 star
13
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Jitnapapron Boodngam

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน