ลีลาวดี Plumeria

36,179 TOTAL VIEW

24,084 UNIQUE VIEW

Dec 26, 2019 DATE

Rating Album

4.21

Average Rating

5 star
940
4 star
204
3 star
135
2 star
220
1 star
15
ช่างภาพ :

Sarayut Wimolsong

นางแบบ :

กัญญารัตน์ รัศมีพันธ์

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/3200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/2000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/2000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/2000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/8000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/3200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/2000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/1000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/8000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/8000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/8000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/8000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark III / Speed 1/3200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 19,206
Rating : 4.12
May 11, 2020 00:00
Album Views : 14,529
Rating : 4.16
May 19, 2020 00:00
Album Views : 11,760
Rating : 4.18
May 17, 2020 00:00
Album Views : 11,610
Rating : 4.30
May 24, 2020 00:00