เล่นกับเงา

32,364 TOTAL VIEW

21,287 UNIQUE VIEW

Dec 24, 2019 DATE

Rating Album

4.17

Average Rating

5 star
785
4 star
116
3 star
127
2 star
202
1 star
14
ช่างภาพ :

Visanu Phaipradisht

นางแบบ :

อนัตตา ใสสอาด

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/400 sec. / F 3.5 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/161.29032258064515 sec. / F 3.2 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/20 sec. / F 2 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/80 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/15 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/60 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1250 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1250 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 100
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้