แค่เงา

39,946 TOTAL VIEW

30,374 UNIQUE VIEW

Dec 24, 2019 DATE

Rating Album

4.16

Average Rating

5 star
946
4 star
173
3 star
180
2 star
242
1 star
14
ช่างภาพ :

Wanchana Upamano

นางแบบ :

Numfah Nisachon

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.5 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 4 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 4 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 4 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 3.2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้