อีกบทบาท

11,769 TOTAL VIEW

8,589 UNIQUE VIEW

Dec 18, 2019 DATE

Rating Album

4.22

Average Rating

5 star
240
4 star
44
3 star
47
2 star
50
1 star
3
ช่างภาพ :

Visanu Phaipradisht

นางแบบ :

อนัตตา ใสสอาด

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/1000 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1600 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/1250 sec. / F 2 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/30 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/30 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/100 sec. / F 4 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/30.030030030030026 sec. / F 4 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/100 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/50 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/50 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 100
More Details
NIKON D750 / Speed 1/50 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 100
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 24,118
Rating : 4.16
Aug 31, 2020 00:00
Album Views : 38,661
Rating : 4.19
Aug 26, 2020 00:00
Album Views : 20,891
Rating : 4.23
Aug 28, 2020 00:00